LV | RU | EN
Tuesday, 16 October 2018 11:32
 
 
 
 
ĀRVALSTU PACIENTIEM - LIELBRITĀNIJĀ DZĪVOJOŠIEM

Ja dzīvojat Apvienotajā Karalistē, Jums ir iespēja atgūtu naudu par Latvijā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem!


Uroloģijas Centrs sadarbojas ar kompāniju Med Refund, kas palīdz Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem sakārtot nepieciešamās formalitātes, lai atgūtu naudu par Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs veiktiem medicīnas pakalpojumiem.

Atbilstoši Apvienotās Karalistes likumdošanai, ikviena persona, kura legāli dzīvo Apvienotajā Karalistē, ir tiesīga izvēlēties medicīnas pakalpojumu sniedzēju ne tikai savā mītnes zemē, bet jebkurā ES valstī. Ārstējoties ārpus Apvienotās Karalistes, tās iedzīvotājiem ir tiesības atgūt naudu par medicīnas aprūpi.

Lielbritānijas un Īrijas iedzīvotāji var ārstēties arī  Latvijā un atgūt no mītnes valsts līdzekļus tādā ampērā, cik par konkrētu pakalpojumu Apvienotajā Karalistes medicīnas aprūpes personālam maksātu Lielbritānijas Nacionālā veselības aprūpes sistēma (National Health Service (NHS)). Latvijā arī privātās klīnikas medicīnas aprūpes pakalpojumu cenas ir zemākas, nekā Apvienotajā Karalistē.

Apzinoties, ka pašam nokārtot nepieciešamās formalitātes var būt sarežģīti, savus pacientus informējam par iespēju veikt visu nepieciešamo ar MedRefund palīdzību. Centram ar uzņēmumu  izveidojusies sadarbība – pacienti, kuri ir sadarbojušies ar Medrefund, vismaz daļēji atguvuši samaksāto naudu par Uroloģijas Centrā saņemtajiem pakalpojumiem.

! Lai uzzinātu par Jūsu plānotajiem vai saņemtiem pakalpojumiem Uroloģijas Centrā (ārsta apmeklējumu, analīzēm, diagnostiku,
operāciju un rehabilitāciju), lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu
MED Refund: http://medrefund.co.uk/lv/