LV | RU | EN
Sunday, 23 September 2018 21:35
 
 
 
 
Cenas - Laboratorisko izmeklējumu cenas

 Cienījamie pacienti!

Lai izvairītos no pārpratumiem un nesaskaņām informējam Jūs par laboratorisko izmeklējumu apmaksas kārtību.
Laboratoriskie izmeklējumi iekļauj sevī vairākus posmus, kuru daļai var būt nepieciešama papildus samaksa:

- Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1529. «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība», pie NVD apmaksāto analīžu nodošanas, no pacientiem tiek ieturēta samaksa (izņemot bērnus un grūtnieces).

- Mūsu Centrā analīžu noņemšanas izmaksas ir šādas : 

-- asinis visiem izmeklējumiem - 5.00 EUR

-- urīns bakterioloģiskajiem izmeklējumiem- 10.00 EUR 

-- materiāls seksuāli transmisīvo slimību izmeklēšanai - 15.00 EUR
- Cenā tiek iekļauta analīžu noņemšana, pacienta reģistrācija, analīžu rezultātu izsniegšana, ilglaicīga analīžu rezultātu uzglabāšana, analīžu rezultātu dublikātu izsniegšana un citas darbības saistītas ar šo procedūru, ieskaitot trauku materiālu savākšanai.

- Ja Jums ir ģimenes ārsta, kuram ir noslēgts līgums ar NVD, nosūtījums, tad Jūs veiksiet tikai obligāto, iepriekš minēto samaksu, bet pašu analīžu vērtību segs NVD.
- Ja Jums nav ģimenes ārsta, kuram ir noslēgts līgums ar NVD, nosūtījuma,  tad Jūs veiksiet obligāto, iepriekš minēto samaksu + analīžu izmeklējumu vērtību (laboratorisko izmeklējumu cenas).

 

** NVD  Nacionālais veselības dienests http://www.vmnvd.gov.lv